Aleja Stanów Zjednoczonych 53
04-028 Warszawa
tel. +48 22 616 11 33
tel. +48 601 22 31 51

Wybieraj spośród 1106 ofert.
Biura do wynajęcia w Warszawie znajdziesz z Tower. Poznaj rzeczywiste koszty wynajmu biur, uzyskaj informacje o rabatach i czynszach efektywnych, których nie otrzymasz przeglądając oferty.Nadwyżka podaży lokali biurowych powoduje zwiększenie konkurencji na rynku lokali biurowych. Rzeczywiste stawki czynszów są często niższe niż możesz się spodziewać. To dobry moment , by skorzystać z okazji i znaleźć nową siedzibę w budynku biurowym o lepszym standardzie. W okresie ostatniego roku szczególnym zainteresowaniem cieszą się oferty wynajmu w okolicach bliskiej Woli. Powierzchnie biurowe w tej lokalizacji odnoszą korzyść z powodu bliskości stacji II linii metra.  Zapraszamy do oglądania ofert z rynku wtórnego nie tylko biurowców ale także tanich lokali w przystosowanych domach, willach.W naszej ofercie wynajmu znajdują się także magazyny do wynajęcia oraz sprzedaży
Sprawdź czego szukają nasi klienci

Polityka strony

 1. Definicje:

 2. Tower- przedsiębiorca i wydawca niniejszego serwisu internetowego prowadzący działalność pod firmą "Tower.s.c. G.Kaszyński, A. Ławrynowicz, z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 53, kod pocztowy 04-028, NIP: 526-10-30-391. Działalność prowadzona jest na podstawie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Centralną Ewidencją i Informację o Działalności Gospodarczej, którą można sprawdzić pod adresem https://prod.ceidg.gov.pl, o numerach 81535 oraz 2646.

 3. Sposoby kontaktowania z Tower: tel. +48 22 6161133, poczta elektroniczna: biuro@tower.com.pl

 4. Usługa- przedmiotem serwisu tower.com.pl jest przedstawienie informacji o rynku nieruchomości komercyjnych przedsiębiorcom działającym na rynku  lokali biurowych, magazynowych, lokali użytkowych i gruntów służących celom komercyjnym. W przypadku wyrażenia woli dalszej współpracy zawierana jest szczegółowa umowa pośrednictwa na warunkach uzgodnionych przez przedsiębiorców. Celem takiej umowy jest uzyskanie  przez zamawiającego informacji o adresach nieruchomości do wynajmu lub sprzedaży albo informacji o firmach zainteresowanych nabyciem lub najmem oferowanej nieruchomości. Usługa świadczona na podstawie umowy pośrednictwa jest odpłatna na zasadach ustalonych indywidualnie między przedsiębiorcą i Tower.

 5. Poszukujący nieruchomości- przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem adresów nieruchomości, które są dla niego interesujące. 

 6. Oferujący nieruchomość- przedsiębiorca zainteresowany nazwami firm , które deklarują zainteresowanie wynajmem lub zakupem nieruchomości.

 7. Usługa dla konsumenta/osoby fizycznej- serwis tower.com.pl może być także użytkowany przez konsumenta nie przedsiębiorce, który działa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W przypadku woli zawarcia umowy pośrednictwa z Tower jest bezwzględnie wymagane poinformowanie Tower o występowaniu w roli konsumenta, w związku z tym , że procedury wykonywania usług w Tower są dostosowane do przedsiębiorców. Informacja o woli zawarcia umowy jako konsument jest konieczna , by w sposób prawidłowy wykonać usługi. 

 8. Zasady odstąpienia od umowy zawartej poza siedzibą Tower oraz na odległość: wzór formularz odstąpienia od umowy przez konsumenta znajduje się na końcu niniejszego dokumentu.

 9. W niniejszym dokumencie objaśniamy czemu służy witryna http://www.tower.com.pl, jak należy z niej korzystać, oraz jakie informacje zawiera.

  1. Nasz serwis zawiera informacja na temat nieruchomości komercyjnych w Warszawie. Pod tym pojęciem kryją się nieruchomości użytkowe przeznaczone na cele biurowe, magazynowe, handlowe oraz grunty budowlane. Staramy się przybliżyć Państwu informacje na temat :

   • biur do wynajęcia w Warszawie;

   • biur na sprzedaż w Warszawie;

   • magazynów do wynajęcia w Warszawie i okolicach;

   • magazynów na sprzedaż w Warszawie i okolicach;

   • hal produkcyjnych w Warszawie i okolicach;

   • magazynów przy ruchliwych ulicach przeznaczonych na hurtownie i sprzedaż detaliczną oraz hurtową,

   • lokali handlowych w Warszawie do wynajmu i na sprzedaż

   • działek budowlanych przeznaczonych na cele użytkowe, na budowę budynków biurowych, centrów magazynowych.

  2. Nasz serwis zawiera także informacje o interesujących nieruchomościach biurowych, magazynowych i lokalach, które naszym zdaniem prezentują cechy interesujące dla poszukujących nieruchomości. Publikowanie informacji o nieruchomości nie oznacza , że w dacie publikacji są w niej oferowane powierzchnie do wynajęcia lub jest ona oferowana na sprzedaż. Publikowane informacje nie mogą być traktowane jako oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

  3. Dokładamy starań, by informacje o cenach i czynszach ofertowych nieruchomości były aktualne i w przeważającej większości takie są, należy jednak brać pod uwagę, że są one zmienne w czasie i zależą od decyzji osob trzecich, na które nie mamy wpływu.

  4. Wykorzystywanie informacji z niniejszej serwisu do wykonywania wycen nieruchomości nie jest przez nas zalecane i poza wszystkim niezgodne ze standardami wycen bez autoryzowania informacji przez Tower.

  5. Korzystanie z serwisu internetowego jest bezpłatne w zakresie zapoznania się z informacjami nieruchomości. Jeśli są Państwo zainteresowani świadczeniem usługi pośrednictwa przez Tower wymagane jest zawarcie umowy pośrednictwa z zachowaniem formy pisemnej.

  6. Oferty zawierające na zdjęciu lub zdjęciach oznaczenie 0% , oferowane są BEZ PROWIZJI ze strony potencjalnego nabywcy lub najemcy. Oznacza to, że wynagrodzenie za starania pośrednika pokrywa właściciel, bądź zlecający sprzedaż/wynajem nieruchomości. Uzyskanie informacji o adresie oferowanej w opisany sposób nieruchomości jest możliwe przy użyciu poczty email, wymaga jednak uwiarygodnienia potencjalnego kontrahenta, w szczególności podania danych osobowych,nazw i adresu domeny firmowej i skrzynki  pocztowej, które w łatwy sposób można zweryfikować w katalogach i na stronach WWW. Adresy darmowych serwerów pocztowych takich jak gmail.com, o2.pl, op.pl  i wiele innych nie spełniają wymogu potwierdzenia wiarygodności osoby występującej o dane adresowe nieruchomości.

  7. Materiały zamieszczone w serwisie www.tower.com.pl są objęte ochroną wynikającą z zapisów prawa autorskiego. Nie mogą być kopiowane i używane bez podania źródła i przede wszystkim bez zgody właściciela.

  8. KORZYSTAJ Z SERWISU ZGODNIE Z ZAPISAMI PRAWA POLSKIEGO I Z POSZANOWANIEM ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO I DOBRYCH OBYCZAJÓW.


 1. Odpowiedzialność wydawcy i użytkownika.

  1. Specyfika świadczonych usług na rynku pośrednictwa w nieruchomościach powoduje, że nie bierzemy odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność i dokładność podanych informacji, ponieważ pochodzą one od osób trzecich i nie mamy wpływu na ich zmiany w czasie. Ne udzielamy gwarancji na podawane informacje.

  2. Użytkownik korzysta z zasobów serwisu na własną odpowiedzialność.

  3. Przerwy w działaniu serwisu nie stanowią jakiejkolwiek podstawy do roszczeń wobec Tower.

  4. Zawartość serwisu zależy wyłącznie od decyzji Tower.

  5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za nieprawdziwe dane przekazane wydawcy i umieszczone w dobrej wierze przez Tower na stronach serwisu.

 2. Ochrona danych.

  1. Podczas wypełniania formularzy na stronie serwisu, użytkownik dobrowolnie udostępnia swoje dane osobowe, potwierdza ich zgodność ze stanem faktycznym oraz wyraża zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie. Wydawca oświadcza, że udostępnione dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

  2. Użytkownik podaje swoje dane osobowe w celu umożliwienia skontaktowanie się wydawcy z użytkownikiem.

 3. Postanowienia końcowe.

  1. Uwagi i reklamację prosimy przekazywać pod adres adam@tower.com.pl.

  2. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania sporów. Dopiero po wyczerpaniu drogi rozwiązania sporu w postępowaniu polubownym może on być skierowany do rozstrzygnięcia przez właściwy dla siedziby wydawcy sąd powszechny.

  3. Wydawca zastrzega sobie możliwość nie udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania zadane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego dokumetu.

 4. Formularz odstąpienie od umowy przez konsumenta:W ciągu 14 dni od zawarcia umowy  mogą Państwo od niej odstąpić bez

  podawania jakiejkolwiek przyczyny.

  Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres pocztowy.

   Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz

  poniżej.


  UWAGA!

  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy za Twoją wyraźną zgodą usługę w zakresie przekazania nazwy klienta zainteresowanego oferowaną nieruchomością albo przekazaliśmy adresy nieruchomości do wynajmu lub sprzedaży. Dla ważności tego postanowienia wymagane jest pisemne potwierdzenie przyjęcia adresów przez klienta poszukującego albo pisemne potwierdzenie nazwy klienta zainteresowanego najmem lub zakupem przez oferującego nieruchomość. 


  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Tower s.c. G.Kaszyński, A. Ławrynowicz

  Al. Stanów Zjednoczonych 53

  04-028 Warszawa


  Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy pośrednictwa

  z firmą Tower s.c. G. Kaszyński , A. Ławrynowicz

  Data zawarcia umowy to ……………………………………….,

  Imię i nazwisko………………………………………………………….

  Podpis czytelny i data……………………………………………………………


Z życzeniami udanych transakcji

Adam Ławrynowicz

-

opublikowano: 2013-09-10