Aleja Stanów Zjednoczonych 53
04-028 Warszawa
tel. +48 22 616 11 33
tel. +48 601 22 31 51

Wybieraj spośród 1227 ofert.
Biura do wynajęcia w Warszawie znajdziesz z Tower. Poznaj rzeczywiste koszty wynajmu biur, uzyskaj informacje o rabatach i czynszach efektywnych, których nie otrzymasz przeglądając oferty.Nadwyżka podaży lokali biurowych powoduje zwiększenie konkurencji na rynku lokali biurowych. Rzeczywiste stawki czynszów są często niższe niż możesz się spodziewać. To dobry moment , by skorzystać z okazji i znaleźć nową siedzibę w budynku biurowym o lepszym standardzie. W okresie ostatniego roku szczególnym zainteresowaniem cieszą się oferty wynajmu w okolicach bliskiej Woli. Powierzchnie biurowe w tej lokalizacji odnoszą korzyść z powodu bliskości stacji II linii metra.  Zapraszamy do oglądania ofert z rynku wtórnego nie tylko biurowców ale także tanich lokali w przystosowanych domach, willach.W naszej ofercie wynajmu znajdują się także magazyny do wynajęcia oraz sprzedaży
Sprawdź czego szukają nasi klienci

Stawki podatku od nieruchomości w Warszawie na 2014 rok.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w Warszawie  obowiązujących w 2014 roku.

 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

 a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  

-0,89 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -4,56 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

-0,46 zł od 1 m2 powierzchni;

 

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych

-0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

-23,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  

-10,75 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń:

-o powierzchni użytkowej do 2000 m-4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

-o powierzchni użytkowej powyżej 2000 m -2,34 zł od 1 m powierzchni

użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

-7,73 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;

 

3)od budowli -2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

W uzasadnieniu czytamy , że stawki zostały zwaloryzowane o inflację. Zakres zwyżek na 1 m2 powierzchni to wartości kilkugroszowe.

Ale ziarnko do ziarnka i uzbiera się w 2014 roku w budżecie Warszawy około 8 mln zł więcej.

opublikowano: 2014-01-03