Aleja Stanów Zjednoczonych 53
04-028 Warszawa
tel. +48 22 616 11 33
tel. +48 601 22 31 51

Wybieraj spośród 809 ofert.
Biura do wynajęcia w Warszawie znajdziesz z Tower. Poznaj rzeczywiste koszty wynajmu biur, uzyskaj informacje o rabatach i czynszach efektywnych, których nie otrzymasz przeglądając oferty.Nadwyżka podaży lokali biurowych powoduje zwiększenie konkurencji na rynku lokali biurowych. Rzeczywiste stawki czynszów są często niższe niż możesz się spodziewać. To dobry moment , by skorzystać z okazji i znaleźć nową siedzibę w budynku biurowym o lepszym standardzie. W okresie ostatniego roku szczególnym zainteresowaniem cieszą się oferty wynajmu w okolicach bliskiej Woli. Powierzchnie biurowe w tej lokalizacji odnoszą korzyść z powodu bliskości stacji II linii metra.  Zapraszamy do oglądania ofert z rynku wtórnego nie tylko biurowców ale także tanich lokali w przystosowanych domach, willach.W naszej ofercie wynajmu znajdują się także magazyny do wynajęcia oraz sprzedaży
Sprawdź czego szukają nasi klienci

Gwarancja bankowa zamiast kaucji.

Często oglądając biura do wynajęcia  spotykają się Państwo z propozycją zamienienia kaucji na gwarancję bankową.

Gwarancja bankowa  to zadeklarowana  przez Państwa bank gotowość do zapłacenia na pierwsze żądanie i bez rozstrzygania protestów kwoty wnioskowanej przez beneficjenta.

Beneficjentem jest w tym przypadku wynajmujący nieruchomość (Państwo są najemcą).

 

Wysokość gwarancji bankowej ma swoje ograniczenie. Bank zrealizuje żądanie beneficjenta do określonego umownego limitu gwarancji.

Wynajmujący najczęściej oczekują ustanowienia gwarancji bankowej w wysokości równowartości 3 miesięcznych opłat czynszowych wraz z podatkiem Vat powiększonych dodatkowo o 3 miesięczne opłaty administracyjne i przewidywane opłaty eksploatacyjne w kwocie brutto.

Oczywiście strony umowy mogą się umówić inaczej.

 

Zakres gwarancji obejmuje naruszenie prze Państwa postanowień umownych (zwłoka w zapłacie czynszu, konieczność pokrycia strat wynikających z nieprawidłowego korzystania z lokalu  i inne poważne naruszenie opisane w umowie.

 

Zakres gwarancji może także obejmować odpowiedzialność deliktową za szkody wyrządzone przez personel najemcy, jego gości.

 

W gwarancji obejmującej delikt i zobowiązania umowne znajdziemy zapis  „Gwarancja obejmuje wszelkie roszczenia Beneficjenta (Wynajmującego ) wobec klienta banku (najemcy)”.

 

Bank udzielając gwarancji klientowi zgadza się utrzymać rezerwę pieniężną na ten cel przez okres trwania gwarancji za co pobiera wynagrodzenie.

Wynagrodzenie za udzieloną gwarancję powinno być niższe od marży kredytowej i oprocentowania, bo przecież bank zrealizuje gwarancje tylko dla części swoich klientów, a pozostałymi środkami będzie dysponował swobodnie.

Bank oczekuje od klienta spełnienia warunków i określa swoje wynagrodzenia za ustanowienie gwarancji

 

Bank oświadcza , że wypłaci  wynajmującemu żądaną kwotą np. w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia bez rozpatrywania jakichkolwiek protestów i rozstrzygania sporów między stronami.

 

Banki często ograniczają możliwość dalszej cesji wierzytelności uzyskanej przez Wynajmującego/Beneficjanta z gwarancji bez zgody banku.

 

Gwarancja wygasa w dacie ustalonej w umowie gwarancji albo w momencie , gdy świadczenia wypłacone z tytułu gwarancji wyniosły kwotę gwarancji.

 

Nasi dziadkowie używali weksli, my używamy gwarancji ;)).

 

Od Państwa zależy wybór kaucja czy gwarancja.

 

opublikowano: 2014-02-28